За нас

СОУ "Св. св. Кирил и Методий" е средищно училище, в което се обучават 554 ученици. Разположено е в гр. Две могили

и в него се обучават ученици от Две могили и съседните села - с. Батишница, с. Бъзовец, с. Чилнов, с. Острица, с. Кацелово, с. Каран върбовка. 

   avtobus1      

 


Нашите цели

  1. Качествено образование, съответстващо на предизвикателствата на ХХІ век.
  2. Формиране на потребност за учене през целия живот.
  3. Използване на демократични принципи на образование.
  4. Съвременна организация на учебния процес.
  5. Формиране на социални умения.
  6. Търсене на реална връзка на знанията с тяхното разбиране и практическа приложимост в житейски ситуации.