През годините непрекъснато се обновява и обогатява

материално-техническата база.


Училището разполага с:


 • 28 класни стаи и специализирани кабинети;
 •  
 • 4 компютърни кабинета и 4 интерактивни дъски;
 •  
 • Библиотека;
  Спортна база – 3 физкултурни салона;
  Спортна площадка с изкуствено покритие;
  Столова база;
  Медицински и стоматологичен кабинет;