СТИПЕНДИИ

Заповед № 4 /16.10.2017 г. - тук
Вътрешни правила за условия и ред за
получаване на степендия от учениците
 
 
 СПИСЪК НА УЧЕНИЦИ ЗА СТЕПЕНДИЯ I - ви учебен срок 2017/2018 год.- тук

 

 

Комплект документи за получаване на стипендии за учениците

 

след завършено основно образование от

 

СУ "Св.св. Кирил и Методий" - гр. Две могили

 

 

1Правила за получаване на стипендия.- тук

 

2.  Заявление - за постигнати образователни постижения.- тук

 

3. Заявление - декларация.- тук 

 

4. Заявление - за ученик без родител и ученик с трайни увреждания.- тук

 

5. Заявление за еднократна стипендия. - тук

 

6. Заявление за подпомагане и предотвратяване на отпадането. - тук

 

7. Декларация от родител - тук