Състезания 2014/2015год.

 


 

 

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС,

 

ПОСВЕТЕН НА 18-я ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД

 

  “По пътя на Бедреддин”

 

информация

 


 

КОНКУРС  Astra Talenet

 

Правила на конкурса - тук


 

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА:  "ДУНАВ МОСТ ПРЕЗ ДЕТСКИТЕ ОЧИ"

тук

 


 КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА: "РУСЕНЦИ, ХАЙДЕ С НАС НА КОЛЕЛО"

тук

 

 

 


 

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА 

 

"С ОЧИТЕ СИ ВИДЯХ БЕДАТА"

 

информация 

 

 

 


 

РИО - Русе Ви уведомява, че по инициатива на

 

 

Център за ученическо техническо и научно творчество - Русе

 

на 27 април 2014 г. от 9,00 часа в РУ "Ангел Кънчев"

 

ще се проведе X - то Великденско състезание по ИТ

 

за ученици от I до VIII клас

 

 информация

 /нов регламент/

 


 

ТО НА НТС

 

МГ "БАБА ТОНКА"  - ГР. РУСЕ

 

28 - ми път традиционни дни на Компютърна подготовка под девиза:

 

"Компютърната подготовка - мерило за цивилизоваността  на един народ!"

 

информация

 


 

bbbb 

НАЦИОНАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНИЦИАТИВА

„ЦВЕТНА ОЛИМПИАДА“

 

регламент 

 

 


 

 Министерството на образованието и науката

Национален дворец на децата

Регионален инспекторат по образованието - Ловеч 

Община Ловеч

Общински детски комплекс - Ловеч 

Статут 

за национален ученически конкурс за мултимедиен продукт на

 

тема: "Върви, народе възродени"

 

 

Организира конкурс посветен на създаването на музиката към прекрасното

 

стихотворение на Стоян Михайловски и

 

първото изпълнение на празничния химн на българската писменост

 

и култура, известен като "Върви, народе възродени".

 

Национален ученически конкурс  за мултимедиен продукт

 на тема: „Върви, народе възродени" - тук

Национален ученически конкурс за есе на тема:

 „Напред, науката е слънце” - тук

 

 


 

 РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА

 

И ВОДИТЕ – РУСЕ

                                                         

К О Н К У Р С И

на тема: „Силата на водата”

за рисунка – за ученици от начален и основен курс на обучение;

  • за изработване на видеоклип - за ученици от гимназиален курс на обучение.

 

Условия за участие  - тук

 

 

   


   МЕЖДУНАРОДЕН КОККУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА

 

"ЗЕЛЕН СВЯТ ОКОЛО НАС"

 

Организиран от СОУ "Любен Каравелов" -

 

гр. Видин и РИО - Видин

 

Регламента и актуална информация за конкурса са публикувани на страницата:

 

http://lk-vidin.eu/green2014.shml 

 

greenworld logo 

 


 

Национален конкурс ''Водата-живот и стихия''

 

Пъна информация за конкурса - тук 

 

 


 

 

 НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА

 

МУЛТИМЕДИЙНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 

"ВОДАТА ИЗВОР НА ЖИВОТ"

 

 http://www.odk-burgas.com/content/2014-g-nacionalno-

 

sstezanie-za-multimediyni-prezentacii-

 

vodata-izvor-na-zhivot

 


КОНКУРС ЗА ЕСЕ НА ТЕМА: "ЕДИН ЧАС ЗА НАТО"

информация , тук

 


 

 КОЛЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ 2013 год. 

 информация 

 

koleda ill2 big 

 


    

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 17-я

ТРАДИЦИОНЕН ПОХОД   -  “По пътя на Бедреддин”

 регламент

 

 


    

 

 mai92013

КОНКУРС 

посветен на Денят на Европа 

тук

 

 9 mai

 


 

"Зелена планета - 2012-2013г."

тук

 


 

 

 


 

 

КОНКУРС, ПОСВЕТЕН НА 28-ия ПОХОД

 

ПО СТЪПКИТЕ НА ЧЕТАТА НА ТАНЬО ВОЙВОДА”

 

тук

 


 

 

Регионален инспекторат по образованието - Ловеч

Национален ученически конкурс за

Мултимедиен продукт на тема: "Върви, народе възродени"

информация

 


 

Регионален Инспекторат по Образованието - Ловеч

Национален ученически конкурс за есе наа тема: "Напред науката е слънце"

информация

 


 

Регионлен инспекторат по образованието - Русе

ТО НА НТС - Русе

МГ "Баба Тонка" - гр. Русе

Провеждне на традиционните дни на Компютърна подготовка под девиза:

"Компютърната подготовка - мерило за цивилизоваността на един народ!"

информация

 


 

9- то Великденско състезание по Информационни технологии за ученици от 1 до 8 клас гр.Русе

регламент

 

 


  

              РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – РУСЕ

 организира конкурс на тема:

"Обичам природата и аз участвам"

писмо, указания

 


  Международен екологичен форум "Сребърна - 2013"

писмо, правилник и регламент за участие

 


   НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Сдружение на учителите Филолози Любословие

сайт

 


 

 КОНКУРС

за отбелязване Световния ден на водата 22 март 2013 год.

организиран от Регионална инспекция по околната среда и водите - Русе

информация

 

 

 

 


 

Проект "Народните будители и Аз" - писмо

регламент

списък на бележити българи

 

 

 


 

Национален конкурс за написване на стихотворение или есе

 

"Живеем в земята на Ботев" - регламент

t1768

 


 

 

Национално състезание за информационни технологии

 

"Communic@ate IT 2013"

 

писмо от РИО

 

регламент

 

 

 


 

 

 

 

  

timthumb

Общински детски комплекс гр. Бургас е домакин на Националното състезание за мултимедийни презентации "Водата - извор на живота" с мото "Да пазим водите на България" и съпътстващите ги национални конкурси:

 писмо от РИО Бургас

  • Национален конкиурс за литературно творчество "Водата - извор на живота" с мото "Да пазим водите н България"-  тук
  • Национален конкурс за рисунка и приложно изкуство "Водата - извор на живота" - тук
  • Национален конкурс за фотография "Водата - извор на живота" - тук
  • Национален конкирс за мултимедийни презентации "Водата - извор на живота" - тук

 7912396

 

 

 


  

 IX Коледно състезание по Информационни технологии  за учениците от

I  -VIII клас

Регламент и критерии на състезанието - тук