За учениците от:

1-2 клас учебните часове по 35 минути;

2-3 час учебните часове са по 40 минуни;

5-12 клас учебните часове а по 45 минути.

 

Междучасие:

малко - 10 минути;

голямо - 20 минути, след 3-ти час.


 

Начало на час

Край на час

1

8.00

8.40

2

8.50

9.30

3

9.40

10.20

4

10.40

11.20

5

11.30

12.10

6

12.20

13.00

7

13.10

14.45

 

 

 седмична програма

2017/2018 учебна година - I -ри срок - тук