Скъпи ученици,

 

 

това е страницата, на която ще откриете полезна за вас информация.


Права и задължения на ученика
 

Правилник за дейността на СУ "Св.св.Кирил и Методий"

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Правилник при бедствия и аварии

  

График на учебното време за учебната 2016 /2017 год. тук

 

Ваканции, учебна 2017/2018 година: 

 НАЧАЛО И КРАЙ НА ВАКАНЦИИТЕ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ЛЯТНАТА ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл. – есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл. – коледна за I – XII клас
03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл. – междусрочна за I – XII клас
31.03. 2018 г. – 09.04.2018 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ:

 

21.05.2018 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
23.05.2018 г. – втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика
25.05.2018 г. – неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост

 НАЧАЛО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

07.02.2018 г. – I – XII клас

КРАЙ НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК НА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА:

 

15.05.2018 г. – XII клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г. – I – IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г. – V – VII клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г. – V – VII клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
29.06.2018 г. – VIII – XI клас (18 учебни седмици)

 

Нещо полезно

Компютърни уроци

Енциклопедия

Моята безопастност в Интернет

Български портал на образованието - http://znam.bg/com/


 
ВАЖНО!!!
 

График за провеждане на консултации по различни предмети през I учебен срок . :

- I-IV кл

-V-XII кл

 

График за провеждане на допълнителния час на класа през I учебен срок  - тук

 

График класни / контролни работи

5 - 8 клас   - тук

 

График класни/ контролни работи

9 - 12 клас  - тук

 

График контролни работи 1 - 4 клас

 - тук

  

График за провеждане на часовете по БДП 1 - 4 клас - тук

 

 

График за провеждане на часовете по БДП 5 - 8 клас - тук

 

  

ЗАПОВЕД ЗА организирането и провеждането на ученически олимпиади

и национални състезания 

 

през учебната 2017 - 2018 г. 

  - тук

 

допълнителна информация на сайта на МОН 

http://www.mon.bg/

 

 

РУО - РУСЕ - http://www.rio-ruse.org/