Скъпи ученици,

 

 

това е страницата, на която ще откриете полезна за вас информация.Права и задължения на ученика


 

Правилник за дейността на СУ "Св.св.Кирил и Методий"

Правилник за вътрешния трудов ред

 

Правилник при бедствия и аварии

 

 

График на учебното време за учебната 2016 /2017 год. тук

 

Ваканции, учебна 2016/2017 година: 

Есенна

29.10.2016 г. – 01.11.2016 г. вкл.

Коледна

24.12.2016 г. – 04.01.2017 г. вкл.

 Зимна I - XI клас

04.03.2017 г. – 08.02.2017 г. вкл.

Зимна  за XII клас

04.03.2017 г. – 06.02.2017 г. вкл.

Пролетна за І-ХІ клас

08.04.2017г. –  17.04.2017 г. вкл.

Пролетна за ХІІ клас

13.04.2017 г. – 17.04.2017 г. вкл.Неучебни дни:

19.05.2017 г. – ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ

22.05.2017 г. - Втори ДЗИ и НВО вVII клас по математика

Начало на втория учебен срок на учебната 2016/ 2017 год. - 08.02.2017 г.

24.05.2017 г. – I клас ( 13 учебни седмици )
15.05.2017г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2017 г. – II-IV клас (14 учебни седмици)
15.06.2017 г. – V-VIII клас ( 16 учебни седмици )
30.06.2017 г. – VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с прием след завършен седми клас с интензивно изучаване на чужд език)
30.06.2017 г. – IX, X, XI клас (18 учебни седмици )

 

Нещо полезно

Компютърни уроци

Енциклопедия

Моята безопастност в Интернет

Български портал на образованието - http://znam.bg/com/


 
ВАЖНО!!!
 

График за провеждане на консултации по различни предмети през I учебен срок 2015/2016г. :

- I-IV кл

-V-XII кл

 

График за провеждане на допълнителния час на класа през I учебен срок 2016/2017 г. - тук

 

График класни / контролни работи

5 - 8 клас  2016/2017 год. - тук

 

График класни/ контролни работи

9 - 12 клас 2016/2017 г. - тук

 

График контролни работи 1 - 4 клас

2016 - 2017 г. - тук

  

График за провеждане на часовете по БДП 1 - 4 клас - тук

 

 

График за провеждане на часовете по БДП 5 - 8 клас - тук

 

  

ЗАПОВЕД ЗА организирането и провеждането на ученически олимпиади

и национални състезания 

 

през учебната 2016 - 2017 г. 

  - тук

 

допълнителна информация на сайта на МОН 

http://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80